BEZWODNY TŁUSZCZ MLECZNY

BEZWODNY TŁUSZCZ MLECZNY

ocena organoleptyczna – smak i zapach swoisty ,
konsystencja twarda, barwa żółta
waga – 25 kg
składniki wyrobu – masło ekstra
alergeny – Białko mleka, laktoza. Pochodzi z surowca
będącego alergenem.
GMO – Nie zawiera

CECHY FIZYKO-CHEMICZNE
1.zawartość wody – Max 0,1%
2.zawartość tłuszczu – Min.99,9%
3. wolne kwasy tłuszczowe – Max 0,40 %
4.Liczba jodowa – 28-42
5.Zawartość nadtlenków – Max 0,3 meq. O2/kg
6. Temperatura topnienia – 30-320C
7.Zawartość metali (ołów) – wg rozporządzeń
8.Zawartość pestycydów – wg rozporządzeń
9.Zawartość dioksyn – wg rozporządzeń

CECHY MIKROBIOLOGICZNE
1.Salmonella – nieobecne w 25g
2.Listeria monocytogenes – nieobecne w 25g
3.bakterie z grupy coli – nieobecne w 1g
4. drożdże i pleśnie – Max 100 j.t.k.w 1g
MATERIAŁ OPAKOWANIOWY
Back in box odpowiednio oznakowany: Nazwa produktu,
nazwa i adres producenta, masa netto, data
produkcji, oznaczenie partii produkcyjnej, warunki przechowywania.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
TEMPERATURA – Max 100C
CZAS – do 12 miesięcy
OKRES TRWAŁOSCI – Do 12 miesięcy
RODZAJ OPAKOWANIA – wzór etykiety dołączono jako załącznik do
niniejszej Księgi HACCP.

MASŁO
Bloki – 12,5 KG